Dacan Mitic BM Biomedical science

Vitajte...

„Najlepší lekár je príroda, pretože tá nielenže vylieči mnoho ťažkostí, ale ešte aj nerozpráva zle o kolegoch.“
Ernst Ferdinand Sauerbruch
 


OTTO

Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Štítna žľaza

Použitie našich preparátov v rámci regulačnej terapie povzbudzuje a posilňuje samoliečiacu schopnosť organizmu dospelých osôb v prípade hypofunkcie a hyperfunkcie štítnej žľazy.

VITAJTE VO SVETE KASFERO.  Svet prírodnej medicíny… ŠTÍTNA ŽĽAZA  a čisté bylinné produkty pre jej ochorenia.

OK HS TT6 200© 0001 OK HKS M 7.3©
 

Prejsť na Prírodné produkty   

Objav prírodných látok, ktoré pôsobia antistrumózne pri ochoreniach štítnej žľazy, bol znovu registrovaný v januári 2014 príslušným patentovým úradom v EÚ.

Sledujte nás, tu na našich webových stránkach alebo na Facebooku, alebo nám napíšte na adresu: info@kasfero.org   Tešíme sa na vaše otázky!

Najdôležitejšie pasáže verejne publikovanej a ignorovanej štúdie spred 23 rokov 

“Výskumný priebeh štúdie“:

“Látka bola testovaná na 270 dobrovoľníkoch, z toho 251 žien a 19 mužov. U všetkých bola štítna žľaza najprv vyšetrená pohmatom, potom morfologicky, t.j. ultrazvukom a/alebo pomocou scintigrafu a osoby boli znovu vyšetrené na konci výskumnej štúdie. Všetkým pacientom boli vykonané hormonálne analýzy FT4, FT3 a TSH. V závislosti na potrebe boli vykonané aj ďalšie krvné testy, ako napríklad hladina cholesterolu a pečeňové testy, rozbor moču a EKG. Na základe vyššie uvedenej štúdie a výsledkov vyšetrení boli osoby rozdelené do 8 skupín, dostali k užívaniu KAsfero-plody (názov zmenený autorom) v dávkach 7-14 gramov denne.

Difúzna struma D1 – skupina I:  V prvej skupine boli osoby so zväčšenou štítnou žľazou. Štítna žľaza bola viditeľná iba počas natiahnutia krku, hladiny hormónov štítnej žľazy FT3, FT4 a TSH boli v norme – struma diffusa D1 Euthyreóza ( difúzna struma eutyreózna ). Celkom 19 osôb (17 žien, 2 muži) . Počas 2 mesiacov konzumovali KAsfero-plody, dennú dávku 7 g ráno a 3 g popoludní. V prvom mesiaci sa štítna žľaza viditeľne zmenšila (o 30%), ďalší mesiac bola štítna žľaza znovu zmeraná a bola zmenšená o ďaľších 10%. Prišlo k trvalému zmenšeniu štítnej žľazy a po 2 mesiacoch boli jej obrysy len slabo viditeľné. Následná autoimunitná kontrola preukázala funkčné zmeny o mínus 20%, pravdepodobne preto, že sa štítna žľaza zmenšila aj morfologicky.

εїз-blue-butterfly

Difúzna struma D2 – skupina II: V druhej skupine boli zaradené osoby s viditeľnou strumou štítnej žľazy, viditeľnou aj bez natiahnutia krku, s normálnymi hladinami hormónov, Struma diffusa D2 Euthyreóza ( difúzna struma eutyreózna ). 27 osobám (25 žien a 2 muži) bola podaná denne dávka KAsfero-plodu ráno 7 g a popoludní 5 g. V prvom mesiaci sa zväčšená štítna žľaza – struma zmenšila o 30%. V ďalšom mesiaci bolo zamerané zmenšeniu strumy o ďalších 10%. Autoimunitné hodnoty poklesli po 2 mesiacoch o 20%.

Difúzna struma D3 – skupina III: V tretej skupine dobrovoľníkov boli osoby s jasne viditeľnými obrysmi štítnej žľazy, pohmatom zväčšená štítna žľaza – difúzna struma s rastovým trendom a normálnymi hladinami hormónov. 14 osôb (13 žien a 1 muž) dostali KAsfero-plody na žuvanie a na prehĺtanie s dennou dávkou 7 g ráno a 7 g popoludní na 2 mesiace. Po 30 dňoch bolo zistené, že sa štítna žľaza zmenšila o 30%, zmäkla a dokonca nevykazovala rastúcu tendenciu. Ďalší mesiac bolo zamerané zmenšenie o ďalších 20%. Úroveň protilátok TRAK sa po 2 mesiacoch ponížil (-20%). Je však potrebné poznamenať, že všetky subjekty, celkom 270 ľudí,  bolo prijatých na pozorovanie s hodnotami FT4 viac ako 100 mJ/ml a FT3 nad 2,5 mJ/ml.

Struma nodoza ( mononodosa ), jednouzlová difúzna struma  –  skupina IV: V štvrtej skupine boli zaradené osoby so zväčšenou strumou difúznou a jedným tvrdým solitárnym uzlom (v ľavom alebo pravom laloku). Štúdium bolo vykonané na 33 osobách (30 žien a 3 muži). Podmienkou pre zaradenie do štvrtej skupiny bola prítomnosť uzla – zisteného pomocou ultrazvuku alebo scintigramu, funkčného alebo hyperfunkčného charakteru. Hladiny hormónov štítnej žľazy sa nachádzali vo fyziologických hraniciach. Počas nasledujúcich 3 mesiacov užívali pacienti dennú dávku KAsfero-plodov 7 g ráno a 5 g popoludní. Počas prvých dvoch mesiacov nastala regresia strumy a uzla o 60%. Štítna žľaza sa zmenšila po  30 dňoch o ďalších 10%. V prípade nodózneho uzla o priemere 3 cm, došlo k úplnej regresii, zostali iba jeho obrysy. Štyri osoby zo skupiny neprišli po 30 dňoch už na terapiu. U nich sa v nasledujúcich mesiacoch objavila recidíva strumy aj uzla.

Struma nodosa ( multinodosa), viacuzlová difúzna struma – skupina V: V piatej skupine bolo 53 postihnutých osôb (49 žien a 4 muži) s difúznym zväčšením strumy, s niekoľkými solitárnymi uzlami (2-3), rovnako aj s existujúcimi mikrouzlami, ale s normálnymi funkčnými hodnotami štítnej žľazy blížiacimi sa k horným hraniciam normálneho rozmedzia. Po jednom mesiaci užívania KAsfero-plodov, 7 g ráno a 7 g popoludní, došlo k 30% -nému zmenšeniu strumy, zmizli len mikrouzly. V druhom mesiaci sa štítna žľaza a ostatné uzly zmenšili o ďalších 20%. V treťom mesiaci bola štítna žľaza v regresii, uzly veľké 3 cm zmizli, väčšie uzly značne zmäkli. Nastalo zníženie autoimunitných hodnôt o 25% z pôvodných nameraných hodnôt.

Jednouzlová difúzna struma v puberte a v mladom veku ( struma multinodosa ) – skupina VI: Šiesta skupina bola zložená z ľudí vo veku medzi 14 a 25 rokov, u ktorých sa väčšinou v puberte vyskytla jednouzlová struma, ktorá spôsobila v priebehu puberty často neurogénne poruchy a/alebo pacienti trpeli častým kašľom. Štúdia bola vykonaná na 75 postihnutých osobách (68 žien a 7 mužov), u ktorých  štítna žľaza vykazovala po dobu troch mesiacov normálne funkčné hodnoty. Subjekty užívali KAsfero-plody v prvom mesiaci 7 g ráno a 5 g popoludní. V prvom mesiaci nastala regresia uzlov (veľkosť uzlov bola v priemere až 3 cm) až o 30%. V druhom a treťom mesiaci užívali  dennú dávku 5 g ráno a 5 g popoludní. Ak bola terapia dodržaná, do 3 mesiacov zmizli všetky uzly. Zvýšená činnosť štítnej žľazy sa ponížila o 20%. Ak bola liečba prerušená, po 10 a viac dňoch sa uzly vrátili.

Hypertyreóza, viacuzlová solitárna struma v dospelom veku – skupina VII: V siedmej skupine boli osoby medzi 50-tym a 65-tym rokom. Mali niekoľko existujúcich uzlov, ktoré boli výsledkom funkčnej genézy. V skupine bolo 50 žien liečených po dobu 4 mesiacov. Počas prvých 2 mesiacov užívali dennú dávku 7 g ráno a 7 popoludní, KAsfero-plody požuli a po 3-4 minutách držania v ústach prehltli. V treťom a štvrtom mesiaci užívali 5 g ráno a 5 g popoludní. Do 4 mesiacov sa solitárne uzly zmenšili o 70% z pôvodne nameranej veľkosti. Zároveň došlo k strate subjektívneho pocitu tlaku v krku o 100%, a to najviac vtedy, ak sa jednalo o retrosternálnu uzlovú lokalizáciu. Hypertyreóza sa znížila o 20%.

Difúzna struma – skupina VIII: V ôsmej skupine bolo 9 pacientov s difúznou strumou triedy D2 a slabšou hyperthyreózou  – hodnoty hormónov štítnej žľazy až 210 (T4) a 4.0 (T3). Deväť žien užívalo KAsfero-plody počas jedného mesiaca v dávke 5 g ráno. Ich dávka methimazolu bola znížená na polovicu (3 x 1/2), rovnako ako ich beta-blokátory (3 x 1/4). Za jeden mesiac nastalo morfologické zníženie žliaz o 20%, o také isté percento sa znížila aj funkcia štítnej žľazy. 

Záver:

S úspechom sme použili Kasfero-plody na 270-tich pacientoch: 251 žien a 19 mužov s difúznou a uzlovou strumou. Terapeutické skúsenosti sú pozitívne a pôvodné, ale na relatívne malom počte. Neboli zistené žiadne negatívne vedľajšie účinky, pretože dávka bola podstatne menšia, než aká sa používa v konvenčnej medicíne.

V roku 1997, pod vedením Dacana Mitica, sa tento prieskum stal základom “Žiadosti o vydanie patentu za objav prírodnej liečivej substancie“ a v roku 1999 vydal Mníchovský patentový úrad osvedčenie “Patent za objav”.

Vzhľadom na politickú situáciu v bývalej Juhoslávii a Srbsku v tej dobe, tento úžasný objav a patent zostal bez povšimnutia.

Tri roky späť, v roku 2012 bol založený “Projekt Kasfero”; vo svete unikátny pre svoju širokú škálu prírodných liečivých látok pre všetky typy ochorení štítnej žľazy.

Rok 2015. Po dlhých rokovaniach, skúškach a prvotnej nedôvere, tradičná nemecká farmaceutická spoločnosť ABO & PAINEX kúpila práva na výrobu a distribúciu týchto prírodných produktov na nemeckom trhu.

Slovenský preklad

Dipl. Tech. Dacan Mitic

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
Komunikujte VIZUELNO, pitajte i savetujte se jednostavno, brzo i sigurno sa kompetentnim savetnikom iz tima Thyroid centro KASFERO NATURMEDIZIN. Za Vas smo tu Ponedeljkom, Sredom i petkom od 17.00h do 18.00, Utorkom i četvrtkom od 19.20h do 20.20h Zovi me! - Thyroid centro KASFERO NATURMEDIZIN
» skinite Skype, zovite besplatno!
Translate »
UA-50715495-1