Dacan Mitic BM Biomedical science

Opšte informacije o registraciji

Opšte informacije o registraciji

Pre registracije  u Kasfero Klub HP 300 obavezno pročitajte koja  su Vaša prava i dužnosti :

Zakona i prirodnim sredstvima za lečenje sam svestan, jer sam i ja jedan od stručnjaka. Pod “stručnjacima” se podrazumevaju  zdravstveni stručnjaci . Oni imaju proizvode koji služe za lečenje ljudi ili životinja i bave se legalnom trgovinom lekova ili drugih sredstava za lečenje koji se primenjuju u terapijske svrhe (  HVG § 2) . Neophodna je tačnost i iskrenost u vezi Vašeg profesionalnog opredeljenja, kao i Vaša izjava data pod zakletvom u Kasfero timu. Kasfero zadržava pravo na ove informacije ukoliko prihvatite opciju da budete deo naše baze podataka. Da bismo Vam pomogli u daljem tekstu Vam je detaljno objašnjeno sve o pretplati, određenim pogodnostima i prednostima koje imaju ovlašćeni terapeuti.

Opcije registrovanja:

1.- Osnovna registracija – stručnjaci u pravnom smislu

2.- Proširena registracija – autorizovani terapeuti – lica koja biljne dodatke koriste u svojoj medicinskoj profesiji kao deo postupka za lečenje, u terapiji itd.

3.- Partneri – distributeri, farmaceuti, proizvođači, partnerske firme.

 

1.- Osnovna registracija – 49 eura mesečno ili 499 eura godišnje obuhvata:

1.1 Prezentaciju profila vaše ordinacije;

1.2 Pristup D.A.R indeksu;

1.3 Popust 40% za studijska putovanja,seminare, događaje, predavanja o homeopatiji itd;

1.4 Kreiranje sajta sa SEO – optimizacijom za 299 eura;

1.5 Besplatno preuzimanje materijala.

 

2.-Registracija kao autorizovani ovlašćeni terapeut – 149 eura / mesečno ili 1.490 eura godišnje

2.1 Registrujte se kao ovlašćeni terapeut za primenu PUR prirodnih proizvoda, kao deo terapije za

bolesti štitne žlezde i na taj način obezbedite svoju poziciju i postanite ovlašćeno lice za primenu proizvoda u Vašem

području (području zaštite). Dakle, ovlašćeni terapeuti registracijom sebi obezbedjuju sledeće :

2.2 Prezentaciju profila Vaše ordinacije;

2.3 Pristup D.A.R indeksu;

2.4 Popust 100 % za studijska putovanja, seminare, dogadjaje, predavanja o homeopatiji itd;

2.5 Besplatno preuzimanje materijala.

 

3.-Partneri – ekskluzivna distribucija, proizvodnja i saradnja– samo nakon prethodnog ličnog dogovora.

 

 

1. Osnovna registracija – šta Vam nudimo za 49 eura mesečno ili 499 eura godišnje:

1.1 Prezentaciju profila Vaše ordinacije na stranici : www.kasfero.de ( u formi slike i teksta, direktno na našim slajd- šou trakama koje se mogu pojaviti na početnoj stranici, prezentujući profil Vaše ordinacije na neodređeno vreme u bazi podataka autorizovanih terapeuta – prikazuje se tekstualno). Predstavljen profil na našoj slajd- šou traci vezan je slikama preko hiperlinkova na početnoj strani).

1.2 Stalan pristup D.A.R indeksu besplatno: – “ Bolesti i lekovi “ – lista bolesti sa odgovarajućim prirodnim lekovitim sredstvima. Brzo i lako možete da pronađete prava prirodna sredstva za lečenje klikom miša na određenu bolest. Pristup D.A.R indeksu je slobodan za ovlašćene terapeute.

1.3 Popust 40 % za održavanje, priznanja, ugostiteljske usluge, materijale i troškove na našim intenzivnim seminarima, treninzima, master seminarima, studijskim putovanjima, homeopatskim predavanjima i HP- sastancima, obukama i prezentacijama o aktivnostima Kasfero tima, otkrićima u vezi prirode proizvoda, o novim iskustvima u oblasti homeopatije širom sveta , uključujući i prezentacije i učešće renomiranih ličnosti iz sveta homeopatije, kao i u oblasti prirodne medicine . Svi događaji se odvijaju u renomiranim mestima i odmaralištima u Nemačkoj i Austriji (tokom jeseni i zime), kao i u Hrvatskoj i Češkoj (tokom proleća i leta). Jednom godišnje su planirana naša studijska putovanja u Indiju, ili Kinu, Tibet, Pakistan, Koreju, Meksiko, Peru i Brazil (uključujući i sastanke sa lokalno renomiranim homeopatima iz tih oblasti). Zemlja u koju se putuje je uvek tri meseca ranije poznata kao odredište. Jednom godišnje su planirana naša studijska putovanja na „sveta mesta i mesta sa posebnom energijom“ (7- 10 dana) u Evropi, tura ,,Valhalla i Olimpus“.

1.4 Kreiranje sajta- mogućnost za stvaranje sajta sa SEO optimizacijom sa našim ugovorom integrisanim Web- masterom za fiksnu naknadu već od 299 eura. Ponuda za Web dizajn “ No Limit “ – paket 299 eura- Web dizajn, tema po vašoj želji, redaktions system word press, sajt za optimizaciju prema pravilima SEO, pristupačnost sajta za osobe sa invaliditetom, home page, sajt sa CMS – sistemom, priprema za pretraživače (optimizacija), ako je potrebno – spremni za novi domen (dodatni), ako je potrebno – nabavka domena. Ponuda za optimizaciju pretraživača, analiza web sajta i rezultati izveštaja za Vaš sajt, utvrđivanje trenutnog plasmana za odredjene ključne reči, ključna reč – traženje, pravljenje preporuke sa optimizacijom (sa konkretnim uputstvima), prijavljivanje sa glavnim pretraživačima i web-direktorijumima, poboljšanje linka. Alternativa za obnavljanje sajta. Revizija i ažuriranje postojećeg web-a. Na zahtev ***-  Sređivanje Vašeg sajta u drugom roku (ovo će biti naplaćeno uz mesečnu naknadu od 19 evra; ovaj paket obuhvata sve web – sajtove, odnosno nije uračunato pojedinačno po obimu posla i web – lokaciji i mesečna naknada je 39 evra).

1.5 Besplatno preuzimanje brošure i informativnog materijala- besplatno preuzimanje materijala iz odeljenja Kasfero; nekoliko puta godišnje ćete dobijati naš detaljan bilten.

 

2. Registracija kao autorizovani ovlašćeni terapeut od 149 evra mesečno, ili 1.490 evra godišnje.

Kod proširenog ulaza imate mogućnost da dobijete sledeće dozvole:

2.1 Ovlašćeni terapeuti sa teritorijalnom zaštitom

Kod proširenog ulaza imate mogućnost da dobijete overenu potvrdu o primeni preparata Prirodne medicine Kasfero u cilju lečenja štitne žlezde. Time dobijate teritorijalnu zaštitu za 250.000 stanovnika. Ovim postajete jedini ovlašćeni terapeut za primenu Kasfero proizvoda u cilju lečenja štitne žlezde i primene Kasfero preparata. Preporučujemo da se prijavite na naš sajt, gde ćete biti uvršteni u našu listu terapeuta. Nakon sklopljenog ugovora o autorizaciji, dobićete povelju o autorizaciji rezervisanu u narednih 10 godina. U toku ovog perioda možete produžavati ugovor ili ukinuti ugovor, bez prethodne najave. Naši proizvodi za lečenje štitne žlezde se uvek isporučuju sveži.  Kod proširenog ulaza autorizovanog terapeuta, Vaši treninzi, seminari i informacije ostaju u našoj arhivi. Ako izaberete ovu opciju kontaktirajte nas na kafero@kasfero.com i jednostavno dodajte Vaše ime za proširene usluge ili jednostavno ispunite sami dole navedeni online formular.

2.2 Besplatna  prezentacija profila Vaše ordinacije i Vaših aktivnosti u praksi, na početnoj strani sajta www.kasfero.de!

Profil o Vašim aktivnostima je na www.kasfero.de. (u formi slike i teksta, direktno na našim slajd- šou trakama koje se mogu pojaviti na početnoj stranici prezentujući profil vaše ordinacije i na neodređeno vreme u bazi podataka autorizovanih terapeuta – prikazuje se tekstualno) . Predstavljen profil na našoj slajd- šou traci vezan je slikama preko hiperlinkova na početnoj strani.

2.3 Stalan pristup D.A.R indeksu besplatno: -“ Bolesti i lekovi “ – lista bolesti sa odgovarajućim prirodnim lekovitim sredstvima. U D.A.R indeksu nudimo Vam spisak bolesti povezanim sa odgovarajučim prirodnim sredstvima za lečenje. Brzo i lako možete da pronađete prava prirodna sredstva za lečenje klikom miša na određenu bolest. Pristup D.A.R indeksu je slobodan za ovlašćene terapeute.

 

2.4 Popust –  100%

Za održavanje, priznanja, ugostiteljske usluge, materijale i troškove na našim intenzivnim seminarima, treninzima, master seminarima , studijskim putovanjima , homeopatskim predavanjima i HP- sastancima. Obuke i prezentacije o aktivnostima Kasfero tima, informisanje o novim otkrićima u vezi prirodnih lekovitih proizvoda, o novim iskustvima u oblasti homeopatije širom sveta, uključujući i prezentacije i učešće renomiranih ličnosti iz sveta homeopatije, kao i u oblasti prirodne medicine. Svi događaji se odvijaju u renomiranim mestima i odmaralištima u Nemačkoj i Austriji (tokom jeseni i zime), kao i u Grčkoj, Hrvatskoj i Češkoj (tokom proleća i leta).

Jednom godišnje su planirana naša studijska putovanja u Indiju, Kinu, Tibet, Pakistan, Koreju, Meksiko, Peru i Brazil (uključujući i sastanke sa lokalno renomiranim homeopatima iz tih oblasti). Zemlja u koju se putuje je uvek tri meseca ranije poznata kao odredište. Jednom godišnje su planirana naša studijska putovanja na „sveta mesta i mesta sa posebnom energijom“ (7- 10 dana) u Evropi, tura ,,Valhalla i Olimpus “.

2.5 Mogućnost za kreiranje Web-sajta – mogućnost za stvaranje sajta sa SEO optimizacijom pomoću našeg autorizovanog Web-mastera , sa fiksnom naknadom od 249 evra. Web- dizajn, tema po vašoj želji, redaktions system Word Press, sajt za optimizaciju prema pravilima SEO, pristupačni sajtovi za osobe sa posebnim potrebama i invaliditetom, sajtovi sa CMS sistemima; priprema za pretraživače (optimizacija); ako je neophodno- spremni za novi domen (dodatni); ako je potrebno – nabavka domena.

Ponuda za optimizaciju pretraživača- kod optimizacije neophodni su sledeći nalozi:

  • analiza web sajta i rezultati izveštaja za Vaš sajt,
  • utvrđivanje trenutnog plasmana za određene ključne reči,
  • ključna reč – traženje,
  • pravljenje preporuke sa optimizacijom, sa konkretnim upustvima,
  • prijavljivanje sa glavnim pretraživačima i web- direktorijumima,
  • poboljšanje linka.

Kao alternativu za obnovu sajta nudimo reviziju i ažuriranje postojećeg web-a. Na zahtev ***-  sređivanje Vašeg sajta u drugom roku (ovo će biti naplaćeno uz mesečnu naknadu od 19,00 evra; ovaj paket obuhvata sve web- sajtove, odnosno nije uračunato pojedinačno po obimu posla i web-lokaciji i mesečna naknada je 39 evra).

2.6 Besplatno preuzimanje brošura i informativnog materijala-besplatno skidanje materijala iz Kasfero odeljenja nekoliko puta godišnje (imaćete naš detaljan bilten).

Aktivacija

Ispunite formular ONLINE!

Molimo Vas da popunite pažljivo polja ispod i kliknite prvo na „PREVIEW“(iskontroliši) da biste proverili Vaše podatke. Ako su sve informacije tačne, možete poslati svoju prijavu. Nakon toga ćete dobiti e-mail sa Vašim nalogom i obaveštenjem da ste aktivirani. Imajte na umu, Vaša registracija je potpuno zavšena  ako potvrdite da ste razumeli sve korake preko e-mail-a.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
Komunikujte VIZUELNO, pitajte i savetujte se jednostavno, brzo i sigurno sa kompetentnim savetnikom iz tima Thyroid centro KASFERO NATURMEDIZIN. Za Vas smo tu Ponedeljkom, Sredom i petkom od 17.00h do 18.00, Utorkom i četvrtkom od 19.20h do 20.20h Zovi me! - Thyroid centro KASFERO NATURMEDIZIN
» skinite Skype, zovite besplatno!
Translate »
UA-50715495-1