KASFERO BILJNA KOZMETIKA ŠTITI I NEGUJE VAŠU ŠTITNU ŽLEZDU

HYPER K-STRUMIN MB 5.08©

A Made in DE 1

Biljne kapi za opštu upotrebu

 

Mikrobiološka i fizičko-hemijska ispitivanja izvršena u Institutu za javno zdravlje u Nišu, u Centru za higijenu i humanu ekologiju – Ispitivanje br. N4363 – „pokazuju da je preparat bezbedan prema Zakonu o bezbednosti proizvoda“.

Aktivni sastojci: Juniperus communis, Juglans regia, Crataegus, Trigonella foenum-graecum, Cuprum metallicum, Capsicum annuum, Hypericum perforatum, Ethanol 43 % (m/m) 54,0 ml.

MB9

Naši potrošači u državama Evropske unije koriste biljne kapi HYPER K-STRUMIN MB 5.08© u okviru opšte upotrebe kao opšte dodatno sredstvo za regulisanje pravilnog rada štitne žlezde u okviru hiperfunkcije- hipertireoze, kod poremećaja pravilnog procesa metabolizma, povišene funkcije štitne žlezde i kada je dijagnostikovano autoimuno oboljenje štitne žlezde – Grejvs-Bazedovljeva bolest pri istovremenoj strumi i endokrinoj orbitopatiji.

 

 

Poručite HYPER K-STRUMIN MB 5.08© kada je dijagnostikovana Grejv-Bazedovljeva bolest praćena istovremenom strumom i Grejvsovom oftalmopatijom.

HYPER K-STRUMIN MB 5.08© 

PORUDŽBINE ŠALJITE NA: E-mail: info@kasfero.info , ili pozovite/pošaljite fax na telefon  +381 (0) 18 567444 (radnim danom od 09.30h do 17.30h)

 

      Grejvs-Bazedovljeva bolest

Grejv-Bazedovljeva bolest (Morbus Basedow) je jedna od najčešćih autoimunih i endokrinih bolesti u čijoj osnovi se nalazi specifičan poremećaj funkcije tireoidne žlezde. Bolest je vrsta hiperfunkcije štitne žlezde, koja spada u autoimune bolesti, jer je uzrokuju sopstvena antitela koja utiču na funkciju žlezdanog tkiva tako što ga stimulišu da stvara veće količine tireoidnog hormona. Kako bolest zahvata celu štitnu žlezdu ona nosi naziv i difuzna toksična gušavost (u potpunosti uvećana tireoidna žlezda koja luči više hormona štitne žlezde nego li zdrava žlezda).

Grejv-Bazedovljeva bolest  (Morbus Basedow) spada u kosmopolitsko oboljenje po globalnoj zastupljenosti od oko 1%.Posebno je često prisutna u područjima bogatim jodom u kojima pogađa 4,6% žena i 1,1% muškaraca.

Kliničku sliku hipertireoze pored karakterističnih simptoma (osećaja toplote, nemira, nervoze, pojačanog znojenja, povišenog bazalnog metabolizma, mršavljenja) prati i trijas simptoma: ubrzan rad srca, egzoftalmus (Grejvsova oftalmija) i difuzna struma. Ponekad se svaka jače izražena hipertireoza pogrešno naziva Bazedovljeva bolest iako nema sva tri navedena karakteristična simptoma.

  • U zemljama nemačkog govornog područja, bolest je dobila ime po nemačkom lekaru Karlu Bazedovu (nem. Carl Adolph von Basedow, 1799—1854) koji je prvi opisao bolest 1840. godine.
  • U zemljama u kojim se govori engleskim jezikom bolest je dobila ime po Robertu Grejvsu (engl. Robert James Graves, 1797—1853) koji je bolest pod nazivom gušavost opisao 1835. godine.
  • Drugi nazivi: autoimunotireopatija tip 3, imunotireopatija ili imunohipertireoza.
  • Grejvsova bolest je takođe poznata i pod mnogim drugim nazivima; Begbijeva bolest, Flajnova bolest, Flajn-Bazedova bolest, Maršanova bolest, Perijeva bolest (engl. Begbie’s disease, Flajani’s disease, Flajani-Basedow syndrome, Marsh’s disease, Parry’s disease). Ovi nazivi se često mogu naći u literaturi.
  • Grejvsova bolest se u sklopu regulacione terapije K-STRUMIN MB  uspešno suzbija.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
Komunikujte VIZUELNO, pitajte i savetujte se jednostavno, brzo i sigurno sa kompetentnim savetnikom iz tima Thyroid centro KASFERO NATURMEDIZIN. Za Vas smo tu Ponedeljkom, Sredom i petkom od 17.00h do 18.00, Utorkom i četvrtkom od 19.20h do 20.20h Zovi me! - Thyroid centro KASFERO NATURMEDIZIN
» skinite Skype, zovite besplatno!
Translate »
UA-50715495-1