KASFERO BILJNA KOZMETIKA ŠTITI I NEGUJE VAŠU ŠTITNU ŽLEZDU

HYPER K-STRUMIN P 2.09©

pecat

 

Biljne kapi za opštu upotrebu

Mikrobiološka i fizičko-hemijska ispitivanja izvršena u Institutu za javno zdravlje u Nišu, u Centru za higijenu i humanu ekologiju – Ispitivanje br. N4363 – „pokazaju da je proizvod bezbedan prema Zakonu o bezbednosti proizvoda“.

P209-5Aktivni sastojci: Chelidonium majus, Juniperus communis, Juglans regia, Crataegus, Hypericum perforatum, Thuja occidentalis, Origanum vulgare, Ethanol 43% (m/m) 55,5 ml.

Naši potrošači u državama Evropske unije koriste biljne kapi HYPER K-STRUMIN P 2.09© u okviru opšte upotrebe kao opšte dodatno sredstvo za regulisanje pravilnog rada štitne žlezde u okviru hiperfunkcije – hipertireoze, kod poremećaja pravilnog procesa metabolizma, povećane funkcije štitne žlezde i kada je dijagnostikovana polinodozna struma.

 
HYPER K-STRUMIN P2.09 © kada je dijagnostikovana polinodozna struma

 

PORUDŽBINE ŠALJITE NA: E-mail: info@kasfero.info , ili pozovite/pošaljite fax putem telefona  +381 (0) 18 567444 (radnim danom od 09.30h do 17.30h)

 

STRUMA POLINODOZA

Zavisno od geografskog područja i osetljivosti primenjenih postupaka, polinodozna struma je česta i zahvata između 1 i 12% populacije. Netoksična polinodozna struma je mnogo češća kod žena nego kod muškaraca. Javlja se u starijem dobu. Mnogo je češća u područjima sa nedovoljno joda, ali se nalazi i u oblastima sa dovoljnom količinom joda u vodi i hrani, ispoljavajući mnogostruke genetske i autoimune uticaje na patogenezu bolesti.
Oboleli ispoljavaju velike varijacije u veličini čvorova. Histološki, obično se nalazi veoma izražena fibroza a mogu da se vide i hemoragijske i limfocitne infiltracije. Primenom molekularnih tehnika, otkriva se da je većina nodusa u polinodoznoj strumi poliklonskog porekla, ukazujući na hiperplastični odgovor na lokalno proizvedene činioce rasta i citokine. TSH koji obično nije povišen, može da ima olakšavajuću ili pomoćnu ulogu u nastanku netoksične polinodozne strume. Unutar polinodozne strume mogu se naći i monoklonske lezije, što ispoljava efekte genetskih mutacija koje potpomažu selektivni napredak u rastu progenitorske ćelije.

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
Komunikujte VIZUELNO, pitajte i savetujte se jednostavno, brzo i sigurno sa kompetentnim savetnikom iz tima Thyroid centro KASFERO NATURMEDIZIN. Za Vas smo tu Ponedeljkom, Sredom i petkom od 17.00h do 18.00, Utorkom i četvrtkom od 19.20h do 20.20h Zovi me! - Thyroid centro KASFERO NATURMEDIZIN
» skinite Skype, zovite besplatno!
Translate »
UA-50715495-1